HOME

Paddenstoelen van de zeereep en de grijze duinen

Duinveldridderzwam

Duinveldridderzwam

Zoals alle bewoners van de zeereep zien ook de paddestoelen die hier groeien er stoer en onverzettelijk uit. De stelen vaak diep begraven in het zand, de hoeden in sombere kleuren en deels bedekt met zand en leunend tegen de al even onverzettelijke stengels van het helm.

De Zeereep

De zeereep is het gebied direct grenzend aan het strand, de eerste hoge duinrug. Om verstuiving van deze kale duinenrij tegen te gaan heeft men ze beplant met helm. Het helm breekt de windsnelheid en achter de stengels van de planten vormen zich kleine heuveltjes. De planten raken zo steeds verder ondergestoven. Helm is bestand tegen het stuivende zand en de striemende zilte zeewind; het vers aangewaaide zand is nog vrij van ziektekiemen. De nog stuivende duinen worden witte duinen genoemd.

In de late zomer vind je tussen het helm planten als de Blauwe zeedistel, de Zeeraket, de Zeemelkdistel en de Zeewolfsmelk. Op de resten van de afgestorven planten verschijnen in de late herfst paddestoelen die eveneens bestand zijn tegen zout en striemend zand. De ′grote vijf′ van het gebied zijn:

Duinveldridderzwam

Duinveldridderzwam

Duinfranjehoed

Duinfranjehoed

het Zandtulpje

Zandtulpje

Duinstinkzwam

en de zeldzame Helmharpoenzwam

Waar het helm niet meer wordt overstoven, worden haar wortels belaagd door allerlei bodemorganismes, schimmels en aaltjes. De planten worden zwakker en sterven af. Hierdoor krijgen andere planten, die minder goed tegen overstuiving kunnen, een kans. De stuivende, witte helmduinen gaan zo geleidelijk over in niet meer stuivende duinen, de grijze duinen. Het overgangsgebied van de witte naar de grijze duinen is rijk aan bijzondere planten-, dier- en paddestoelensoorten. Het is een kaal, mosachtig graslandschap, het domein van het Duinsterretje (een mossoort). In de natte valleien bloeit hier in de zomer de Parnassia, het Duizendguldenkruid, de Brunel en nog tal van andere, meestal laagblijvende plantjes. De grond is bezaaid met konijnenkeutels. Waar de grijze duinen beginnen groeit o.a. de zeeduinchampignon.

Zeeduinchampignon

Zeeduinchampignon

Roze lamellen Zeeduinchampignon

Behalve deze karakteristieke paddestoelen komen in het gebied nog tal van begeleidende soorten voor, over het algemeen zeldzame soorten (zie de Verspreidingsatlas om te kijken hoe groot de kans is dat je een van deze soorten aantreft). De meeste van deze soorten staan aan de voet van helmstengels. Soorten die vrij lijken te staan groeien op inmiddels ondergestoven plantenmateriaal.

Gesteelde stuifbal

Gesteelde stuifbal

Begeleidende soorten in (het overgangsgebied naar) de grijze duinen zijn: