Rode wouw

Rode Wouw - Agarty Red Kites - Doune Scotland

AGARTY RED KITES - DOUNE, CENTRAL SCOTLAND

Argaty Red Kites is een "feeding station" voor Rode wouwen op Lerrocks Farm. Deze boerderij maakt deel uit van Argaty Estate, vlakbij Doune, tussen Stirling en Callander.
Op de boerderij wordt naast het dagelijkse werk veel aan bescherming van flora en fauna gedaan.
In samenwerking met de Royal Society for Protection of Birds (RSPB) zijn een kijkhut en een informatiecentrum gerealiseerd.
Hoewel het uitgangspunt is om van de Rode wouwen geen "rugtasdieren" te maken en ze dus zoveel mogelijk zelf hun voedsel te laten zoeken, worden de vogels dagelijks rond 15.00 uur een weinig bijgevoerd. Dit vooral om de bezoekers van de vogelkijkhut van dichterbij kennis te laten maken met deze indrukwekkende vogels. Afhankeijk van het seizoen kunnen er tot wel dertig Rode wouwen op het voedsel afkomen. Maar ook veel andere vogels en dieren hebben een plekje gevonden rond en op Agarty. Het voederspektakel moet het mooiste zijn in de winter, als er sneeuw ligt. Een reden om terug te gaan?

Tot aan de 16e eeuw was de Rode wouw een beschermde vogel in de UK, omdat deze roofvogel de straten schoon hield van afval en ongedierte. Op het doden ervan stond zelfs de doodstraf! Na de 16e eeuw kreeg de Rode wouw echter zelf het etiket ongedierte opgeplakt, vooral door jachtopzieners en boeren, die de wouw ervan verdachten de prooi, resp. de lammeren te doden. Er kwam een premie op zijn kop te staan en de Rode Wouw werd dientengevolge zeldzaam, hetgeen weer eierverzamelaars en liefhebbers van opgezette dieren aantrok. Een kwart van alle nesten werd leeggeroofd. In 1871 stierf de Rode wouw in England uit, in 1879 in Schotland.

De enkele paren die in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog in Wales voorkwamen, brachten weinig jongen groot. De oorzaak hiervan lag in de slechte omstandigheden (klimaat, weinig voedsel) waarin de vogels leefden, gecombineerd met het roven van de eieren en het vergiftigen van de vogels.

Daarom is men (Royal Society for the Protection of Birds en Natural England and Scottish Natural Heritage), er na rijp beraad toe overgegaan om de Rode wouw te herintroduceren in England en Schotland. En zo is de Rode wouw sinds 1903 weer een beschermde vogel in de UK.

I n 1989 werden zes Zweedse vogels uitgezet in Noord-Schotland en vier Zweedse en één vogel uit Wales in Buckinghamshire. In de periode tot 1994 werden in totaal 93 vogels van Zweedse en Spaanse herkomst uitgezet.

In 1992 werden de eerste jongen geboren.
Sindsdien zijn er steeds meer groepen uitgezet in verschillende delen van de UK.

Het gaat dus goed met de Rode Wouw in de UK. Het grootste gevaar voor de vogels is nog altijd vergiftiging door prooi neergelegd tegen kraaien en vossen of door pesticiden.

Alle vogels die in het kader van deze herintroductie zijn uitgezet zijn gelabeled. De kleur op de linkervleugel geeft aan uit welk gebied ze komen: rood = Centraal Schotland. De kleur op de rechtervleugel geeft het geboortejaar aan. Rood op de rechtervleugel staat voor 2012 of 2003.

De Rode wouw herken je vooral aan de vorkvormige staart (dieper gevorkt dan bij de Zwarte wouw). De rugzijde is roodbruin met donkere vlekken. De vleugels hebben aan de onderzijde witte vlekken. De kop is grijs met donkere tekening. De spanwijdte is 140-170 cm

Rode wouw

Rode Wouw - Agarty Red Kites - Doune Scotland