PAPEGAAIDUIKERS (PUFFINS) - Lunga, Schotland

Adembenemend is de eerst blik die je werpt over het grasland boven op het klif. Honderden papegaaicuikers huppen in en uit de nestgangen, liefkozen elkaar door de snavels tegen elkaar te wrijven, vliegen op om op zee visjes te vangen, blazen de borst op om tegenstander te imponeren of rollebollen al vechtend van het klif. De papegaaiduikers storen zich weinig aan de zich vergapende en druk fotograferende toeristen die hun klif bezoeken.

Papegaaiduikers brengen het grootste deel van het jaar door op volle zee. Daar vormen ze ook paartjes. In het voorjaar komen ze aan land om te broeden. Meestal vormen ze grote kolonies. Ze kiezen bij voorkeur hoog gelegen, ruig grasland uit, met blik op zee.

De papegaaiduikers (puffins) graven lange nestgangen. Aan het eind van de gang bouwen ze in een kuiltje het nest. De gang is smal en de aanstaande ouders gaan dan ook om de beurt naar binnen.

Papegaaiduikers leven van kleine visjes. Deze brengen ze ook naar de jongen in het nest. Op enig moment stoppen de ouders met voedsel brengen en zijn de jongen genoodzaakt naar buiten te kruipen.

Papegaaiduikers liefkozen elkaar door heel snel de snavels langs elkaar te wrijven. Andere papegaaiduikers lijken daar aanstoot aan te nemen en storten zich al snel op het minnekozende paar.

Ook dagen ze elkaar uit. Daarbij ademen ze diep in ("gapen"), zodat de borst opzwelt en ook zetten ze de vleugels wijd uit. Een gevecht kan er hevig aan toegaan, soms zo hevig dat beide vechtersbazen samen van het klif rollen. Andere papegaaiduikers kijken vaak geïnteresseerd toe, als mensen bij een bokswedstrijd.

  • 1
  • 12