Gele composieten met alleen lintbloemen herkennen

De plant heeft bebladerde, vertakte bloemstengels

Havikskruid

Havikskruid kent vele varianten. Sommige zijn onvertakt en onbebladerd en hebben lange uitlopers. Zoals de Muizenoor, met haar rozet van langharige bladeren, waarvan de vorm aan een muizenoortje doet denken De bloem is zwavelgeel.
Ook onvertakt en onbebladerd of met 1 blad en met meerdere hoofdjes aan een bloemstengel is Spits havikskruid : stengel tot 20 cm lang met 2 tot 5 bleekgele bloemhoofdjes, blad blauwgroengrijs)
Onvertakt en meestal met 1 of meerdere forse bladeren aan de bloemstengel zijn Weidehavikskruid en Oranje havikskruid. De laatste 3 soorten zijn zeldzaam. Al deze soorten hebben bebladerde uitlopers, een handig kenmerk!

Havikskruid met bebladerde uitlopers: Muizenoor, Spits havikskruid, Weidehavikskruid, Oranje havikskruid

Muizenoor

 • De bloemsteel is bedekt met haartjes en zwarte klierharen.
 • Omwindsel grijs met lange haren en klierhaartjes; ook sterharen
 • Bloemkleur zwavelgeel
 • Rozetbladeren bedekt met lange, grijze haren, naar boven toe minder
 • Lange uitlopers op de grond die naar het eind toe langer worden en minder dicht bebladerd

Muizenoor dankt haar naam aan de op grijze muizenoortjes lijkende rozetblaadjes. Bloeitijd van mei tot november. De plant groeit op zandgrond

Weidehavikskruid (Hiëracium pratense)

Een van de vier havikskruiden met uitlopers.

 • Uitlopers
 • Rozetbladeren langwerpig tot lancetvormig, naar voren toe breder wordend, aflopend naar de stengel
 • Blad bezet met lange zachte haren
 • Hooguit enkele stengelbladen aan lange, vertakte stengels
 • Omwindsel met zwarte borstelharen en klierharen
 • Bloemen in dichte schermvormige pluim aan de top van de stengel
 • Rechtopstaande stengel met vooral onderaan lange zachte haren

Weidehavikskruid groeit op droge zandgrond in weiden en loofbossen.

Oranje havikskruid (Hiëracium pratense)

Oranje havikskruid is identiek aan Weidehavikskruid, alleen zijn de bloemen oranje.
Oranje havikskruid is afkomstig uit het bergland, bij ons verwilderd.

Geen uitlopers. De bladeren staan in een wortelrozet of zitten aan de stengel of beide.

Geen rozetbladeren, stengelbladeren lang en smal, omwindselblaadjes uitstaand

Schermhavikskruid - lees verder

De overige soorten hebben bredere bladeren die vaak grof getand zijn. De omwindselblaadjes staan niet uit. Ook deze soorten zijn over het algemeen zeldzaam.

Gewoon of dicht havikskruid (Hiëracium vulgatum)

 • Rozetbladeren in de steel versmald
 • 2 of meer stengelbladen (max. 6)
 • Blad soms gevlekt, van boven kaal tot vrij dicht behaard
 • Bloeiwijze los tot samengetrokken
 • Omwindsel met sterharen en zwarte klierharen

Dicht havikskruid groeit op droge, matig voedselarme grond in lichte bossen, op houtwallen, in schraallanden, heiden en bermen, soms ook op muren. De bloeitijd is juni - juli.

Muurhavikskruid (Hiëracium murorum)

 • Kale stengel
 • Brede rozetbladeren met enigszins hartvormige, afgeronde of afgeknotte voet
 • Omwindsel onbehaard, wel kliertjes
 • Lintbloemen met of zonder haarachtige papillen bij de top

Muurhavikskruid groeit op droge, matig voedselrijke grond in loofbossen, aan houtwallen of op muren.

Boshavikskruid (Hiëracium sabaudum)

 • Stijf rechtopstaande stengel, rijk en dicht bebladerd
 • Blad aan de voet het breedst, zittend, soms bijna stengelomvattend
 • Stengelbladen vaak stijf rechtop of afstaand
 • Geen rozetbladeren
 • Omwindsel breed-komvormig met lange klierharen
 • Omwindselblaadjes met stompe top

Boshavikskruid groeit op vochtige, matig voedselrijk grond in loofbossen, beschaduwde bermen, slootkanten etc.

Stijf havikskruid (Hiëracium laevigatum)

 • Rechte stengel met talrijke, verspreid staande bladeren
 • Blad zittend, d.w.z. het blad heeft geen steeltje
 • Omwindselblaadjes vaak met kort spitsje en indien aanwezig korte klierhaartjes
 • Meestal geen rozetbladeren, soms wel enkele
 • Bloeit vrij laat (juni - augustus)

Stijf havikskruid groeit op zandige bos- of heidegrond, ook in bermen, langs het spoor etc.

Stengelomvattend havikskruid (Hiëracium amplexicaule) heeft meerdere bladen aan de stengel + een rozet. Het wortelblad loopt uit in een breed gevleugelde steel en is rijk met kliertjes bezet (= harig uiterlijk). De stengelbladen zijn eirond en omvatten de stengel. De stengel is in het onderste deel vertakt en draagt veel bloemhoofdjes. Dit havikskruid is een soort van de Rode lijst. Te vinden op oude muren, stenen walkanten en andere stenige plaatsen.