Zuurbesbremraap

Zuurbesbremraap (Orobanche lucorum)

De plant is meestal fors, ongeveer 10-60 cm hoog. De steel is slank tot fors, meestal goudgeel, geelbruin of paarsachtig gekleurd, klierig behaard, aan de onderzijde met dicht op elkaar staande schubben, naar boven toe zijn er minder schubben. De onderste schubben zijn driehoekig en bijna onbehaard, de hogere driehoekig tot lancetvormig, klierachtig behaard en staan rechtop tot gespreid.

De zuurbesbremraap bloeit rijk. De bloemen staan aanvankelijk in een dichte, cilindrische tros, later losser en langer. Er zijn geen steunblaadjes. Er is 1 schutblad. Dit is ongeveer even lang als de kroonblaadjes, donkerbruin van kleur, spaarzaam klierig behaard of glad, lancetvormig met een bruine of zwarte, gebogen top, vaak horizontaal uitstaand.

De kelkblaadjes zijn gaaf of onregelmatig 2-tandig, meestal half zo lang als de kroonblaadjes, klierig behaard, geaderd, meestal hetzelfde gekleurd als de kroonblaadjes, de basis vaak iets lichter.

De bloemen zijn gemiddeld groot en staan horizontaal of naar onderen gebogen uit.

De bloemkroonbuis is meestal 12-21 mm lang, opgeblazen boven de inplanting van de meeldraden en bezet met talrijke lichte kliertjes. De kleur is geelbruin, roodbruin of oranje tot roodachtig geel. De rugzijde van de bloemkroonbuis is sterk gebogen vanaf de basis tot aan het midden en vandaar bijna recht tot aan de bovenlip.

De bovenlip van de bloemkroon is gekield, uitgerand of 2-lobbig met recht lobben. De onderlip van de bloemkroon is gebogen en heeft drie gekartelde, ronde lobben. De meeldraden zijn ingeplant 2-3 mm boven de basis van de bloemkroonbuis en omgeven door goudgele honingklieren. De helmdraden zijn rijk behaard aan de onderzijde en meestal minder behaard naar boven toe. De helmknoppen zijn behaard op de naad. De stijl is meestal glad of weinig behaard. De stempel bestaat uit 2 goudgele of oranje, later bruine lobben. De bloemen zijn zwak geurend.
Kenmerken van het geslacht Bremraap  (Orobanche) waartoe Zuurbesbremraap behoort.

In Nederland komt slechts één geslacht voor: de Bremraap. De naam is gebaseerd op de eigenschappen van de Grote Bremraap: deze woekert uitsluitend op de brem en de forse stengel is, waar hij op de bremwortel zit, verdikt tot een dik beschubde knol of raap.
Waar te zoeken? Grote bremraap (O. rapum-genistae)- Brem
Klimopbremraap (O. hederae) - Klimop (vaak in tuinen)
Rode bremraap (O. lutea) - Luzerne, Sikkelklaver
Walstrobremraap (O. vulgaris) - Walstro en andere Sterbladigen, soms op Composieten
Bitterkruidbremraap (O. picridis) - Bitterkruid
Klavervreter (O. minor) - Vlinderbloemigen, Peen, Kaardebol
Bleke bremraap (O. pallidiflora) - Distelsoorten
Violette bremraap O. amethystea) - Kruisdistel
Centauriebremraap (O. major) - Grote Centaurie
Blauwe bremraap (O. purpurea) - Gewoon duizendblad, Alsem-soorten
Distelbremraap (O. reticulata) - Distel- en Vederdistelsoorten

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - zuurbesbremraap
familieBremraapfamilie (Orobanchaceae )
info familieDe leden van de bremraapfamilie zijn wortelparasieten. Als kiemplantje boort de plant zich al in de wortel van de gastplant en groeit vandaar uit omhoog. Ook de nieuwe wortels hechten zich aan de gastplant.
Aanvankelijk behoorde alleen het geslacht Bremraap tot deze familie. Nieuwere inzichten leidden ertoe dat ook de Schubwortel, en weer later ook een aantal leden van de Helmkruidfamilie bij deze familie werden ingedeeld.
De geslachten Schubwortel en Bremraap binnen deze famillie hebben geen bladgroen, maar zijn in plaats daarvan bedekt met bleke of bruine schubben. Andere geslachten zoals de Ogentroost en Ratelaar hebben wel groene bladeren.
De stijlen staan boven op het vruchtbeginsel. Bij leden van de lipbloemfamilie staat de stijl tussen de vier delen van het vruchtbeginsel. Er zijn 2-4 meeldraden, de kelk is 4- of 5-tallig. De kroonslippen (bloemblaadjes) zijn ongelijk van grootte en vorm.
naam zuurbesbremraap (Orobanche lucorum)
waar parasiteert op de zuurbes
bloei juli - augustus
kleur goudgeel
blad geen blad, schubben op de stengel
vrucht windzaad