Zomprus

Zomprus (Juncus articulatus)

De zomprus is een overblijvende plant die moeilijk uit de grond getrokken kan worden. Het blad is kaal, rond of zijdelings iets afgeplat en hol met op regelmatige afstanden dwarse tussenschotten. De stengel is rond of enigszins afgeplat, zonder tussenschotten.
De binnenste bloemdekbladen zijn spits tot stomp en hebben een topspitsje dat ongeveer even lang is als of iets korter dan de buitenste. (De veldrus heeft geen topspitsje en de binnenste bloemdekblaadjes zijn langer dan de buitenste).

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - Zomprus
familieRussenfamilie (Juncaceae)
info familieKruidachtige, 1-jarige of overblijvende planten. Meestal met een wortelstok. Leden van de Russenfamilie hebben smalle, grasachtige bladeren. De bloemen zijn regelmatig van vorm en 2-slachtig. Er zijn 6 bloemdekbladen, die groen, bruin of strokleurig zijn, aan de rand vaak vliezig. Er zijn 6 of 3 meeldraden. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, 1-3-hokkig met 3 draadvormige stempels. De vrucht is een 3- tot veelzadige doosvrucht.
geslacht Rus (Juncus)
info geslacht Dit geslacht heeft onbehaarde, smalle, meestal priemvormige bladen en veelzadige vruchten.
naam Zomprus (Juncus articulatus)
waar op voedselrijke, natte, zoete of brakke grond in graslanden, langs sloten, in zand- en kleigroeven, veenmoerassen, duinvalleien
bloei juni - september
kleur bruinig
blad kaal, priem- of gootvormig, hol met tussenschotten
vrucht veelzadige doosvrucht