Trekrus

Trekrus (Juncus squarrosus)

De plant heeft een wortelstok en vormt dichte zoden, vaak in een heksenkring. De stengel is alleen onderaan bebladerd en eindigt in een vaak rijke bloeiwijze. De bloemen zijn bruin. De vrucht is ongeveer 5 mm lang.

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - Trekrus
familieRussenfamilie (Juncaceae)
info familieKruidachtige, 1-jarige of overblijvende planten. Meestal met een wortelstok. Leden van de Russenfamilie hebben smalle, grasachtige bladeren. De bloemen zijn regelmatig van vorm en 2-slachtig. Er zijn 6 bloemdekbladen, die groen, bruin of strokleurig zijn, aan de rand vaak vliezig. Er zijn 6 of 3 meeldraden. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, 1-3-hokkig met 3 draadvormige stempels. De vrucht is een 3- tot veelzadige doosvrucht.
geslacht Rus (Juncus)
info geslacht Dit geslacht heeft onbehaarde, smalle, meestal priemvormige bladen en veelzadige vruchten.
naam Trekrus (Juncus squarrosus)
waar heide- en veengrond
bloei juni - augustus
kleur bruin
blad diep gegroefd, stijf
vrucht veelzadige vrucht