Ruige weegbree

Ruige weegbree (Plantago media)

De aarstelen van de Ruige weegbree zijn veel langer dan de bladen. De meeldraden hebben lila helmdraden. Het blad is elliptisch tot eirond, soms zelfs smaller, vrij dicht behaard. Het heeft een korte steel.
Kenmerken van het geslacht Weegbree  (Plantago) waartoe Ruige weegbree behoort.

Bloemen tot lang gesteelde, lange of korte aren verenigd, meestal met stamper en meeldraden. De meeldraden ontwikkelen meestal later dan de stijl, zodat er uit een bloem of alleen 4 meeldraden steken, of alleen een stijl. Boven aan de aar zie je meestal alleen stijlen uitsteken, van onderen alleen meeldraden, of van onderen stijlen en de hogere bloemen zijn dan nog gesloten. De vrucht is een doosvrucht, die met een dekseltje openspringt.

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - ruige_weegbree
familieWeegbreefamilie (Plantaginaceeën)
info familieLeden van deze familie zijn land- of waterplanten. De bladen staan verspreid, tegenoverstaand of in kransen. Het blad is enkelvoudig. Er zijn geen steunblaadjes. De bloemen zijn 1- of 2-slachtig. Er zijn 1-4 meeldraden. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, 1-4-hokkig. De vrucht is een doosvrucht, nootje of 4-delige splitvrucht.

Tot deze familie worden tegenwoordig ook de Scrophulariaceae (Helmkruidfamilie), Callitrichaceae (Sterrenkroosfamilie) en Hippuridaceae (Lidstengfamilie) gerekend.
naam ruige_weegbree (Plantago media)
waar vochtige, min of meer kalkrijke grond in graslanden, op dijken en in bermen, algemeen in Zuid-Limburg, elders zeldzaam
bloei mei - juni
kleur witachtig, doorschijnend
blad elliptisch tot eirond, soms smaller, vrij dicht behaard, in de korte, brede steel versmald
vrucht 2-4-zadige doosvrucht