Klimopbremraap

Klimopbremraap (Orobanche hederae)

De meest voor de handliggende manier om de Klimopbremraap te herkennen is de aanwezigheid van klimop (Hedera). Maar je kunt ook de plant nader bekijken om de verschillen met andere bremrapen te vinden.

Elke bloem heeft slechts 1 schutblaadje. De kelk bestaat uit 2 helften, die alleen van voren soms aan hun voet samenhangen en elk in 1 of 2 tanden uitlopen. De Hennepvreter en de Blauwe bremraap hebben 3 schutblaadjes.

De stempel is geel. Vergelijk de purperkleurige, bruine, violette of rode stempel van Walstrobremraap, Bitterkruidbremraap en Klavervreter.

De kelktanden reiken tot dichtbij of zelfs voorbij de plaats waar de bloemkroon zich in 2 lippen verdeelt. De meeldraden beginnen 3-4 mm boven de voet van de kroonbuis. Ze zijn aan de voet behaard. De bloemen zijn geelachtig met paarse aderen.
Kenmerken van het geslacht Bremraap  (Orobanche) waartoe Klimopbremraap behoort.

In Nederland komt slechts één geslacht voor: de Bremraap. De naam is gebaseerd op de eigenschappen van de Grote Bremraap: deze woekert uitsluitend op de brem en de forse stengel is, waar hij op de bremwortel zit, verdikt tot een dik beschubde knol of raap.
Waar te zoeken? Grote bremraap (O. rapum-genistae)- Brem
Klimopbremraap (O. hederae) - Klimop (vaak in tuinen)
Rode bremraap (O. lutea) - Luzerne, Sikkelklaver
Walstrobremraap (O. vulgaris) - Walstro en andere Sterbladigen, soms op Composieten
Bitterkruidbremraap (O. picridis) - Bitterkruid
Klavervreter (O. minor) - Vlinderbloemigen, Peen, Kaardebol
Bleke bremraap (O. pallidiflora) - Distelsoorten
Violette bremraap O. amethystea) - Kruisdistel
Centauriebremraap (O. major) - Grote Centaurie
Blauwe bremraap (O. purpurea) - Gewoon duizendblad, Alsem-soorten
Distelbremraap (O. reticulata) - Distel- en Vederdistelsoorten

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - klimopbremraap
familieBremraapfamilie (Orobanchaceae )
info familieDe leden van de bremraapfamilie zijn wortelparasieten. Als kiemplantje boort de plant zich al in de wortel van de gastplant en groeit vandaar uit omhoog. Ook de nieuwe wortels hechten zich aan de gastplant.
Aanvankelijk behoorde alleen het geslacht Bremraap tot deze familie. Nieuwere inzichten leidden ertoe dat ook de Schubwortel, en weer later ook een aantal leden van de Helmkruidfamilie bij deze familie werden ingedeeld.
De geslachten Schubwortel en Bremraap binnen deze famillie hebben geen bladgroen, maar zijn in plaats daarvan bedekt met bleke of bruine schubben. Andere geslachten zoals de Ogentroost en Ratelaar hebben wel groene bladeren.
De stijlen staan boven op het vruchtbeginsel. Bij leden van de lipbloemfamilie staat de stijl tussen de vier delen van het vruchtbeginsel. Er zijn 2-4 meeldraden, de kelk is 4- of 5-tallig. De kroonslippen (bloemblaadjes) zijn ongelijk van grootte en vorm.
naam klimopbremraap (Orobanche hederae)
waar woekert op klimop
bloei mei - juni
kleur geelachtig met paarse aderen
blad geen blad, schubben op de stengel
vrucht windzaad