Dwergzegge

Dwergzegge (Carex oederi subsp. oederi )

Dwergzegge heeft een compacte bloeiwijze. De eindelingse aar is uitsluitend mannelijk, het is een zittende aar of met zeer korte steel. De twee vrouwelijke aren staan rechtop en zijn vrijwel niet gesteeld, meestal eivormig en dichtbloemig, 5-8 mm (-10 mm) lang en 4-5 mm breed. De vrouwelijke aren staan meestal niet in het midden van de stengel.
De schutbladen zijn bladachtig. De korte schede komt tot voorbij de top van de bloeiwijze en gaat tenslotte vaak haaks afstaan.
Het blad is gootvormig.

Sleutel (Soortenbank.nl):
Vruchtbeginsel met 3 stempels. Het nootje is driekantig.
Bladschede en bladschijf kaal.
Urntjes kaal
Eindelingse aar geheel mannelijk.
Snaveltje van het urntje lang, 2-tandig.
Alleen de eindelingse aar is geheel mannelijk.
Stengel scherp of stomp 3-kantig, bovenaan ruw, of geheel glad. Kafjes stomp tot toegespitst.
Vrouwelijke aar dichtbloemig, 5-10 mm breed, meestal rechtoptaand.
Snavel afstaand of iets naar beneden wijzend.
Schutbladen recht afstaand of teruggeslagen. Urntjes vrij plotseling in de snavel versmald, niet gestippeld. Vrouwelijke aren 0,5-1,5 cm lang en ongesteeld.
Bladen tot 5 mm breed. Urntjes 2-5 mm lang de snavel korter dan de rest van het urntje. Stengels stomp 3-kantig.
Urntjes 2-4 mm lang, met niet of slechts weinig omlaag geknikte, 0,5-1 mm lange snavel. Vrouwelijke aren 2 of 3, soms 4. Stengels geheel glad. Bladen heldergroen.

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - Dwergzegge
familieCypergrassenfamilie (Cyperaceeën)
info familieGrasachtige planten. Stengel zonder knopen, gevuld, vaak driekantig. De bladen wortelstandig, met een gesloten bladschede, zonder tongetje, vaak ontbreekt de bladschijf en is er alleen een bladschede. De bloemen staan in aren, pluimen, speren of hoofdjes en zijn 1- of 2-slachtig.
Bij de 1-slachtige bloemen zitten er aan een stengel vaak zowel mannelijke als vrouwelijke aartjes. Iedere bloem staat in de oksel van een schutblaadje, het kafblaadje of kafje.
Bij 2-slachtige bloemen ontbreekt het bloemdek of dit bestaat uit borstels. Deze bloemen hebben 3 meeldraden en een stamper met 1 stijl en 2 of 3 stempels.
geslacht Zegge (Carex)
info geslacht Een van de moeilijkste geslachten om te determineren. Er bestaan tal van bastaarden en tussenvormen. Ter onderscheiding gebruikt men de verschillen in groeiwijzen (zodevormend of met uitlopers), bebladering, de verdeling van mannelijke en vrouwelijke bloemen en vooral in de vorm en kleur van de kafschubben en van het urntje. In moerassen steken sommige soorten als dikke en hoge pollen uit, een soort eilandjes in de modder (belten of bulten).

De bloemen van de Carex-soorten zijn eenslachtig. De manneijke bloemen bestaan uit slechts 3 meeldraden, de vrouwelijke uit een kroesvormig omhulsel dat het vruchtbeginsel met de 2-3 stempels nauw omsluit en er mee tot een schijnvrucht uitgroeit (urntje). De vrucht is een dopvrucht.
naam Dwergzegge (Carex oederi subsp. oederi )
waar op open, zoete tot brakke, matig voedselrijke grond: duinvalleien, groene strand
bloei mei - juli
kleur groenig geel
blad vlak tot gootvormig, 1-2 mm breed
vrucht 2-3 mm grote urntjes, driekantig, omgekeerd eivormig; groengeel - goudgeel; toegespitst in korte, recht en scheef staande, niet naar beneden gebogen snavel