Mazenmosschijfje

Mazenmosschijfje (Lamprospora retrispora)

Het Mazenmosschijfje (Lamprospora retrispora) is gebonden aan Duinsterretje, een mos dat vooral in de grijze duinen voorkomt. De kleur is oranjerood en het schijfje heeft een opvallend vliezige rand. Het Mazenmosschijfje is 1-4 mm klein. Kenmerkend en tevens verwarrend zijn de halfronde sporen die bedekt zijn met een vrij regelmatig, gewelfde netwerk met van 0.5 mu brede ribbels. Je zou aan Octospora neerlandica kunnen dekken. Deze soort heeft echter een zeer onregelmatig netwerk op de sporen, de ruimte tussen de ribbels is zeer fijn rimpelig.
Kenmerken van het geslacht Lamprospora  (Lamprospora) waartoe Mazenmosschijfje behoort.

Mosschijfjes zijn oranje of rode, schijfvormige, 0.5-10 mm grote ascomyceten. Rond de rand zit een dun, bleek vliesje dat tijdens de groei inscheurt. Het vliesje ziet er dan getand of gekarteld uit. De rand kan ook pluizig zijn. De mosschijfjes worden ingedeeld bij 2 geslachten, t.w. Octospora of Lamprospora. Het verschil zit in de vorm van de sporen, bij de Octospora zijn deze langwerpig, bij de Lamprospora meer rond en geornamenteerd. Ook zijn de Octospora-soorten wat lichter oranje gekleurd. Maar de grens tussen de twee is niet duidelijk afgebakend.
Mosschijfjes leven parasitair op mossen. Ze zijn door napvormige aanhechtingen verbonden met de rizo|ïden van het mos. Vaak zijn ze gebonden aan een specifieke mossoort. Het gaat dan zo goed als altijd om topkapselmossen.
Het voorkomen van mosschijfjes is sterk afhankelijk van de mate van droogtegevoeligheid van een gebied. In de kuststreek komen ze vooral in de natte winterperiode voor.

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - mazenmosschijfje
familieBekerzwammen (Pezizaceae)
info familieBeker- of kelkvormige paddenstoelen. De sporen worden gevormd aan de binnenzijde van het vruchtlichaam. De bekervorm zorgt ervoor dat regenwater de sporen doet wegspatten. Ook de wind heeft zo vat op de sporen.
naam mazenmosschijfje (Lamprospora retrispora)
waar op de grond of op steen, in de kustduinen met Duinsterretje, duingrasland
sporeekleur halfrond tot breed ellipsvormig, 17-21 x 14-16(-17) mu, met een vrij regelmatig, welfend netwerk van 0.5 mu brede ribbels, mazen 8-12 mu in doorsnede, asci 8-sporig
hoed 1-4 mm groot, met opvallende, vliezige rand, oranjerood
steel -
plaatjes -